Mất ngủ có nên uống thuốc ngủ hay không?

Mất ngủ có nên uống thuốc ngủ hay không?

Mất ngủ là điều rất kinh khủng mà chắc có lẽ chỉ những ai đã từng trải qua mới có thể hiểu được. Nhiều người dùng đến thuốc ngủ như một giải pháp nhanh nhất. Thế nhưng nên hay không…

    Làm mẹ