Đang xem

Tìm hiểu chi tiết về bệnh alkapton niệu 3

Tìm hiểu chi tiết về bệnh alkapton niệu

Bệnh alkapton niệu là một bệnh di truyền do sự thiếu men homogentisic acid oxidase gây ra. Nó liên quan đến sự bài tiết của alkapton qua đường niệu (về sau này được xác định là acid homogentisic) và da có…

1 2