Đang xem

Sử dụng đai làm eo thon cần lưu ý gì?

Việc quấn đai ở nhiệt độ 70°c trong thời gian quá dài làm cho cơ thể thấm nhiệt, tăng nhiệt độ quá mức bình thường, ra nhiều mồ hôi để thải nhiệt, gây tổn thương tế bào ngay tại chỗ…