Chế độ thai sản cho nữ mới nhất người lao động cần biết

0

Tổng hợp những quy định được cập nhật mới nhất năm 2019 về trợ cấp chế độ thai sản dành cho lao động nữ.

1. Văn bản Quy định trợ cấp thai sản trong Luật BHXH Việt Nam

Văn bản pháp luật: Luật BHXH – Luật số 58/2014/QH13 và Nghị định 115/2015/NĐ – CP, Quyết định 166/QĐ – BHXH; Mục 2 Thông Tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp thai sản

Đối tượng được hưởng trợ cấp thai

Đối tượng là lao động nữ được hưởng trợ cấp thai sản

 • Lao động nữ mang thai;
 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi;
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

Điều kiện được hưởng trợ cấp thai sản

 • Các trường hợp Lao động nữ mang thai, Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con mới được hưởng trợ cấp thai sản.
 • Trong trường hợp Lao động nữ sinh con hoặc lao động nữ mang thai hộ, được chỉ định dưỡng thai thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

3. Quyền lợi được hưởng trong trợ cấp thai sản dành cho lao động nữ

Chế độ thai sản cho phụ nữ

Chế độ thai sản cho phụ nữ

Chế độ thai sản trong thời gian mang thai

Trong thời gian mang thai, lao động nữ được đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày; trường hợp xa cơ sở y tế hoặc thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày/1 lần khám thai.

Mức hưởng = {(mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc) / 24 ngày }x 100% x số ngày nghỉ. (Thời gian nghỉ tính theo ngày làm việc.)

Chế độ cho trường hợp sẩy thai, thai chết lưu, nạo hút thai

Trường hợp sẩy thai, nạo hút thai bệnh lý  được nghỉ 10 ngày: nếu thai dưới 5 tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ 5 đến dưới 13 tuần; 40 ngày nếu thai từ 13 đến dưới 25 tuần tuổi; 50 ngày nếu thai từ 25 tuần trở lên. (Thời gian nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.)

Mức hưởng = {Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc/ 30 ngày} x 100% x số ngày nghỉ.

Chế độ thai sản khi thực hiện biện pháp tránh thai

–          Đặt vòng tránh thai: nghỉ 7 ngày;

–          Triệt sản: nghỉ 15 ngày;

Thời gian nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Mức hưởng = {Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc/ 30 ngày} x 100% x số ngày nghỉ.

Chế độ sinh sản sau sinh

Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh 6 tháng trong đó thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng.

Chế độ thai sản sinh đôi trở lên, lao động nữ sẽ được nghỉ thêm 1 tháng đối với mỗi con.

Mức hưởng: Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc x 100% x số tháng nghỉ việc do sinh con hoặc nuôi con nuôi.

Chế độ thai sản cho trường hợp thai chết lưu

Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh mà thai chết lưu, nếu đủ điều kiện (đóng 6 tháng) thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm thai chết lưu.

Chế độ cho trường hợp con chết sau sinh

Lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, sau khi sinh con mà con bị chết, nếu đủ điều kiện (đóng 6 tháng) thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, còn hưởng chế độ thai sản do con chết

 • Con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con.
 • Con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá 6 tháng.

Chế độ lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản

Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con hoặc con chết sau khi sinh con khi có đủ điều kiện sau đây:

            + Sau khi đã nghỉ ít nhất 4 tháng;

            + Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý;

Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày đi làm việc, lao động nữ còn được hưởng trợ cấp thai sản đến hết thời hạn theo quy định.

Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh sản

Lao động sau khi sinh con sau khi đã hưởng đủ chế độ thai sản và đã đi làm trở lại, trong thời gian 30 ngày đầu làm việc nếu sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 – 10 ngày. (Thời gian nghỉ dưỡng sức bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày nghỉ hàng tuần). Cụ thể như sau:

 • Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh đôi trở lên.
 • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật.
 • Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.
Share.

Comments are closed.