Browsing: Từ 16 – 18 tuổi

Ở tuổi 16 – 18 phẩm chất và năng lực của người phụ nữ dần hình thành, tuy nhiên kinh nghiệm xã hội lại rất yếu. Những lời khuyên mang tính cá nhân giúp độ tuổi này chín chắn hơn!