Bệnh rối loạn ăn uống và nguyên nhân gây bệnh

0

Khi tâm lý khủng hoảng, người ta sẽ dễ làm các việc có thể gây tổn hại cho mình, trong đó có chứng rối loạn ăn uống.

Bệnh ri loạn ăn ung và nguyên nhân gây bệnh 

Nguyên nhân gây bệnh rối loạn ăn uống

Phụ nữ thời trung niên chịu nhiều áp lực tâm lý. Ngoài việc phải làm bằng và hơn nam giới trong công việc còn phải gánh vác hàng núi việc nhà và chăm sóc con cái…

Bệnh rối loạn ăn uống và nguyên nhân gây bệnh

Nguyên nhân gây bệnh rối loạn ăn uống

Trước các áp lực ấy nếu không có cách bố trí, sắp xếp khoa học, sau một thời gian ngắn, nhiều người bị rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, stress.

Khi tâm lý khủng hoảng, người ta sẽ dễ làm các việc có thể gây tổn hại cho mình, trong đó có chứng rối loạn ăn uống.

Chứng biếng ăn về bản chất là tự nhịn đói, không chịu ăn để có đủ dinh dưỡng mà sống. Chứng cuồng ăn bao gồm những đợt ăn uống vô độ, tiếp theo là cố tống khứ thức ăn ra khỏi cơ thể bằng những cách không thích hợp trước khi cân nặng có thể tăng lên.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng